|
|
|
|
|
 
 
 

 

Get Microsoft Silverlight  
 
ONLINE NOTHING ABOUT US (60 min) | DCDD
Nothing about Us brengt de bijzondere missie in beeld van tien Nederlandse jongeren met een handicap die in de nazomer van 2008 afreisden naar Addis Abeba om aandacht te vragen voor de schrijnende positie van hun lotgenoten in Ethiopie

Voor meer informatie ga naar de officiele website
NOTHING ABOUT US
 


 

 
 
 
 

             
     
Trailer Nothing About Us   Report EU premiere   Report Worldrights   Report NL

De officiele trailer Nothing About Us (UK subs)

 

Een verslag over de Europesche premiere in de Griekse stad Drama

 

In gesprek met de maker voor Worldrights (NOR)

 

Wij sprak met twee jongeren die een hoofdrol speelden in deze film: Amber Bindels uit Nederland en Tio Muluken uit Ethiopië
Gerelateerd aan dit thema; The Voice of 650 Million Times One
 
     
Trailer The Voice of 650 Mil.   Acht minuten versie film   Report L1 TV   Nieuws; award gala Calgary

De officiele trailer The Voice Of 650 Million Times One

 

De verkorte versie van de documentaire "The Voice"

 

In gesprek met de maker via L1 TV (NL)

 

Een nieuws uitzending vanuit Calgary, Canada over uitreiking Dody Spittal Award


     
Debat over PWD en sex   Inleiding Mary   Reactie United Nations   Reacties na Premiere

De officiele trailer The Voice Of 650 Million Times One

 

DInleidingswoordje van hoofdrolspeelster Mary tijdens premiere in Utrecht

 

Reacties van de Verenigde Natie na de screening in Brussel.

 

Publieksreacties na landelijke premiere in Utrecht
PRESSROOMFACEBOOK LINKED INNORGANISATIONS CONTACTSUBSCRIBE NEWSLETTER


All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional.
© 2005-2011 Marijn Poels Films. All rights reserved.