|
|
|
|
|
 
 
 
 
Get Microsoft Silverlight
 
 
DVD My Name is MAX| 28:47 Minutes.
 
Maria van de Rijt-Van Geffen was 12 toen de oorlog uitbrak. Ze was het oudste kind in een streng katholiek gezin in Tienray. Tegenover hen woonde de vroedvrouw Hanna van de Voort. Samen met de Nijmeegse student Nico Dohmen wist Hanna in de jaren 1943-1944 meer dan 120 Joodse kinderen uit Amsterdam bij Noord-Limburgse gezinnen te laten onderduiken. Ook Maria kreeg een Joods ‘zusje’, Floortje Paauw. Aanvankelijk vond Maria dat niet leuk en dus vertelde ze Floortje dat de Joden Christus hadden gekruisigd. Het Joodse meisje nam wraak door met haar modderschoenen over de witte was te lopen.
Deze en andere verhalen van Noord-Limburgse kinderen die in de oorlog een Joods broertje of zusje kregen, zijn audiovisueel vastgelegd. Hoe hebben deze Limburgse kinderen het beleefd? Hoe was het om plotseling ouders te moeten delen? En welke impact maakte de soms slechte afloop van de onderduik? Zo was Maria van de Rijt erbij toen Floortje in juli 1944 door Duitse militairen werd weggehaald. Maria moest Floortje aankleden. Het meisje kwam niet meer terug. Op 6 september 1944 werd ze vermoord in Auschwitz.

Een indrukwekkend en indringende documentaire over hoe de 'eigen'kinderen op de onderduikadressen het destijds ervoeren dat ze hun ouders moesten delen met jonge Joodse onderduikers die in hun gezin als huisgenoot werden opgenomen. Programma Gemist? GoedTVGemist.nl


 
 
De documentaire `Mijn naam is Max` is onderdeel van het project `Grtuigenverhalen` Een initiatief van Min. VWS om de verhalen van de oorlog vast te legen voor wetenschap en geschiedenis. Alle complete interviews en zijn letterlijk getranscribeerd, deze transcripties zijn te vinden onder de tab Data Files. Het downloaden van de transcripties is alleen mogelijk door geregistreerde EASY gebruikers. Klik hier voor de complete interviews of klik op opnderstaande afbeeldingen. De uiteindelijke documentaire `Mijn naam is Max` werd gemaakt in opdracht van LGOG

Maria van de Rijt Harrie Dietz Joos Baten Truus Mooren - Poels Bets Kuppers Annie van Bindsbergen Lien-Sjaak Bartels Annet Gommans - Verstappen

EASY is the online archiving system of Data Archiving and Networked Services (DANS). EASY offers you access to thousands of datasets in the humanities, the social sciences and other disciplines. EASY can also be used for the online depositing of research data. If you have questions regarding finding or depositing data, please use the contact form on the Help and support page.


PRESSROOMFACEBOOK LINKED INNORGANISATIONS CONTACTSUBSCRIBE NEWSLETTER


All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional.
© 2005-2011 Marijn Poels Films. All rights reserved.