top of page

PERBERICHT 15-04-2021

Nieuwe documentaire over verwevenheid goede doelen, media en overheid

‘Het goede doel heiligt de middelen’

Het goede doel heiligt de middelen is de nieuwe film van onafhankelijk documentairemaker Marijn Poels. De film is vanaf 15 april te bekijken via zijn youtubekanaal. In deze 55 minuten durende documentaire gaat Poels op zoek naar de verwevenheid tussen goede doelen, media en overheid. Die blijkt op de thema’s landbouw, klimaat en energie groot. Poels maakte eerder documentaires over het klimaatvraagstuk, zoals The Uncertainty Has Settled, waarmee hij bekendheid verwierf. Hier signaleerde hij dat afwijkende perspectieven niet worden getolereerd, waarna hij op zoek ging naar het mechanisme hierachter.

Landbouw, klimaat en energie zijn thema’s die op de politieke agenda zijn komen te staan. Goede doelen blijken daarbij een grote rol te spelen. Deze zijn soms beleidsbepalend, bovendien worden veel goede doelen financieel gevoed vanuit de overheid, zo wordt macht gekocht. Dit is een wrange constructie, stelt Poels vast in zijn 55 minuten durende documentaire. De kernvragen in Poels’ zoektocht zijn: Hoe transparant zijn de goede doelen eigenlijk? En wat is hun rol, wat is hun plan en wat is hun richting? En nog belangrijker: wie bepaalt die richting eigenlijk? Poels bezoekt een reeks van mensen: onderzoekers, journalisten, boeren en hij bevraagt mensen op straat.
De verwevenheid tussen goede doelen, media en politiek is behoorlijk aanwezig, laat de filmmaker zien in zijn documentaire. “Die verwevenheid valt vooral op waar het gaat om landbouw, klimaat en energie”, constateert Poels. “Dat is zorgelijk omdat Nederlandse boeren tot de beste boeren in de wereld behoren. Boeren zijn hard nodig in deze wereld, die moeten we koesteren in plaats van wegkopen.”

Poels werkte jarenlang voor goede doelen

Poels werkte zelf jarenlang voor en met goede doelen in derdewereldlanden. Hij maakte ruim 50 documentaires over internationale samenwerking. Volgens hem zijn goede doelen nog altijd broodnodig, maar toch is hij kritischer geworden op de goededoelenorganisaties. “Ik denk dat het belangrijk is om heel kritisch te blijven op goede doelen. Want het ‘goed doen’ kan gemakkelijk plaatsmaken voor het instandhouden van de netwerken om de eigen organisatie overeind te houden. Dan wordt het goede doel een commercieel bedrijf, deze gaat ondoorzichtig te werk, corruptie ligt op de loer, en geregeld wordt polariseren van bijvoorbeeld de landbouw onderdeel van het eigen verdienmodel”. Het goede doel is ondergeschikt geworden aan het eigen bestaansrecht. Poels ziet dat deze situatie is ontstaan bij verschillende goededoelenorganisaties.

Boodschap documentaire


Poels wil de kijkers met zijn film een boodschap meegegeven: Goede doelen moeten transparanter worden en de verwevenheid met politiek en media moet verminderen. Een democratie moet vanuit het volk komen, en niet met geld worden gekocht door de overheid en goede doelen organisaties.

GDHDM-POELS-F_1.40.1.jpg
GDHDM-HIDDINK_1.213.1.jpg
GDHDM-SIEBELT_1.364.1.jpg
bottom of page