September 29, 2019

Marijn Poels zoekt voor de opvolger van zijn documentaires “The Uncertainty Has Settled” en

PARADOGMA” serieuze investeerders voor deel drie in zijn geplande trilogie. De mogelijkheid bestaat voor (ideële) beleggers om als stille vennoot deel te nemen. Een constructie...

Please reload